Mottomme:

HULLUT VIEVÄT MAAILMAA ETEENPÄIN JA VIISAAT PITÄVÄT SITÄ PYSTYSSÄ. KUMPIAKIN TARVITAAN. (sananlasku)

 

Ravioskorven kyläyhdistys ry

Hallituksen kokoonpano


Marko Miettinen, puheenjohtaja
p. 040 7311607

Markku Nikki, varapuheenjohtaja
p. 040 0901113

Liisa Lehtinen, sihteeri
puh. 044 2626341

Tiina Lahtinen
puh. 0500 588934

Anita Nikki
p. 040 7590227Ravioskorven kyläyhdistys ry:n perustaminen

Ravioskorven kyläyhdistys ry perustettiin keskiviikkona 13. kesäkuuta 2007 klo 18 saman vuoden toukokuussa lakkautetulla kylämme koululla. Perustamisjäseniksi kirjasi nimensä 13 kyläläistä. Huomaat varmaan, numerosta 13 tuli onnenlukumme! Kyläyhdistyksemme on Sysmän ensimmäinen, tälläkin saralla olemme uranuurtajia! Syy yhdistyksen perustamiseen oli, että näin meillä oli mahdollisuus tehdä ostotarjous Sysmän kunnalle koulukiinteistöstä kyläläisten yhteisiin tarpeisiin.

Ote kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta: Sysmän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.5. 2007 § 121 antaa Ravioskorven kylän yhdistyksille mahdollisuuden ostaa koulukiinteistö kylän yhteisiin toimintoihin.


Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla-Maija Luodemaa. Hallituksen kooksi päätettiin viisi henkilöä. Jäseniksi valittiin Sinikka Salomaa, Kristiina Laitinen (sihteeri), Pentti Kuisma, Jyrki Salomaa ja Anne Laitinen (sihteeri).
Tilintarkastajiksi valittiin Saija Miettinen ja Raimo Kiljunen.

Kokouksessa

Hallituksemme ensimmäinen kokous koululla, vas. myötäpäivään: Anne, Kristiina (Tiiti), Sinikka, Jyrki ja Pentti.

Ensimmäinen hallituksen kokous

Ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin sunnuntaina 18.6.2007 koululla. Kunnan tyhjentämässä ruokailutilassa istuttiin takit päällä, kun oli niin kylmän kalseaa. Kokouksessa päätettiin ostaa Ravioskorven koulu yhdistyksen nimiin.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous oli sovittu perustamiskokouksessa pidettäväksi illalla 20. kesäkuuta koulun tiloissa. Kokouksessa laadittiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja tehtiin Sysmän kunnalle ensimmäinen ostotarjous koulusta sekä laskettiin vuosien aikana koulun hyväksi tehtyjen mittavien talkootyötuntien arvo rahana ja liitettiin laskelma ostotarjoukseen. Talkootöiden arvoksi summattiin 27.500 euroa, valitettavasti kukaan ei ollut pitänyt kirjaa työtunneista, paljon jäi laskuista pois...

Kuukausien sinnikkään kamppailun jälkeen kauppakirjat saatiin lopulta allekirjoitettua 18.10.2007. Kaupan mukana saimme pikaisesti tehtävän vesijohtoremontin ja muitakin peruskorjauksia.
Itä-Hämeen artikkeli koulun ostosta.

Yhdistyksen jäsenyydestä

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen.
Kyläyhdistyksen säännöt
Olet lämpimästi tervetullut yhdistyksemme jäseneksi, jos koet tärkeäksi oman kylämme kehittämisen ja asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisäämisen.

Jäsenmaksut

Henkilöjäsen 25 euroa/vuosi
Kannattajajäsen 50 euroa/vuosi
Yhden perheen kaikki alle 18-vuotiaat lapset yhteensä 10 euroa/vuosi.

Jäsenmaksu on henkilökohtainen ja tuotto käytetään koulukiinteistön ylläpitokuluihin. (lämmitys, sähkö, vesi, vakuutukset, jätemaksut yms. mitä kiinteistön hoitoon kuuluu). Jäsenetuutena 10 % alennus tilojen, kaluston yms. vuokraushinnoista.

Jäseneksi liittymistä voi tiedustella Ulla-Maijalta ja muilta hallituksen jäseniltä.
Ravioskorven kylälle on laadittu myös kyläsuunnitelma.